Gumárenské, vukanizační a topné lisy

  • vyrábíme a dodáváme hydraulické lisy vhodné pro vulkanizační operace
  • tyto lisy umožňují přesné řízení všech veličin vulkanizačního procesu (teplota, síla, čas apod.)
  • vyrábíme a dodáváme ocelové nebo hliníkové topné desky

Parametry

  • desky jsou vyhřívány el. proudem (regulace PID) nebo olejem (regulace topnou jednotkou)
  • desky je možné nuceně chladit vodou nebo proudícím vzduchem
  • desky jsou od upínacích ploch izolovány pomocí vysokopevnostních izolačních desek dle požadavků