Vedení společnosti

Jednatelé společnosti


Ředitel společnosti, jednatel


Vedoucí Obchodně-výrobní úseku, jednatel


Vedoucí úseku elektro, jednatel


Vedoucí úseku řízení jakosti, jednatel